Foneettinen kirjoitus

Tarkekirjoitus on enemmän tai vähemmän virallisia menetelmä transcribing ääniä yhdellä tai useammalla kielellä.

Tämä transkriptio tarjoaa normaalisti likimääräisen kielen normaalin ääntämisen. Murretta ja yksittäisiä muunnelmia on vaikea tehdä transkriptiossa. Saman foneemin (allofoni) muunnelmia on melkein aina mahdotonta tehdä. Joitakin merkkejä on saatavilla paraverbaalisen tiedon välittämiseen (tauot, kaavinta, yskä, nauraminen ...).

Jotkut transkriptiomenetelmät , kuten kansainvälinen foneettinen aakkoset tai Bourciez-järjestelmä , on lueteltu tässä.

Yleiset foneettiset järjestelmät

Erikoistuneet foneettiset järjestelmät

Aiheeseen liittyvät artikkelit